Egen båt till Örskär


Vi arrenderar fyrplatsen men äger ingen mark och inga bryggor på Örskär. Vi kan därför inte tillhandahålla någon båtplats tex i samband med logibokning eller restaurangbesök.

Båtgäster till Örskär kan angöra naturhamnar enligt allemansrätten. På Skärgårdsstiftelsens brygga på södra ön finns två bojar på nocken man kan ankra vid. Övriga bryggplatser är reserverade för skärgårdsstiftesens personal och hyresgäster. Det finns inget bokningssystem för platserna. Läget är utsatt för vind och ej skyddat från vågor. Djupet är inte uppmätt men segelbåtar som stack 1,70  har legat vid bojarna vid medelvattenstånd. Ovanstående är ett riktmärke men djupet anses vara ouppmätt och ankring sker helt på egen risk. Kommer du med mindre motorbåt kommer du behöva ca 25-30 m långa rep för att kunna använda bojarna.

Fyren: Fyren går att besöka med guide under resturangens öppettider  maj-september. 

Restaurang/kiosk

Stängt för säsongen. Öppnar i maj 2022


boka@orskarsfyr.se

Tältning


Det är tillåtet att tälta på Örskär. Det finns inga iordningställda tältplaser men det är populärt att tälta på strandängarna på öns sydvästra del. Andra vandrar bort mot Svartglo på östsidan för att komma långt från bebyggelse och för att nå det karga skärgårdslandskapet.


Eftersom större delen av ön är naturreservat (gulmarkerat på kartan) finns det en del regler att följa.  Max 2 dygn gäller för tältning i reservatet. Se mer info på Skärgårdstiftelsens hemsida,


Västra delen av ön är inte reservat ,det är privat mark, där går det bra att tälta enligt allemansrätten dvs utom syn- och hörhåll från bebyggelse. Ska du tälta mer än 2 dygn behöver du kontakta markägaren. På sommaren råder oftast eldningsförbud på hela Örskär, hör med lokala brandskyddsmyndigheten vad som gäller för stunden. På naturreservatet är det ALLTID eldningsförbud. Triangiakök och liknande får dock användas om det kan ske på ett helt säkert sätt. Ha alltid släckningsberedskap. 

Ledorden för allemansrätten är att inte störa, inte förstöra.


Det är ej tillåtet att tälta på eller i direkt anslutning till fyrplatsen.

Kobete
På västra delen av ön finns fyra områden som betas. Fråga på båten var korna går för tillfället. Fr.om. 2021 kommer en stor del av naturreservatet att stängslas för skogsbete. 


Färskvatten: Finns att hämta vid restaurangen, se kranen på utsidan av väggen till vänster om ingången.


Gästtoalett
: finns på fyrplatsen och ett utedass en bit in på ön vid vägskälet mot Maren.


Gästdusch: finns och kan bokas via receptionen mot avgift (ej mellan 11-15). Annars tvagning vid valfri klippa i havet kostnadsfritt!


Sopor: det finns soptunna för brännbart vid utedasset och på fyrplasten. Glas och metall får man ta från ön, t.ex. till miljöstationen vid ICA Gräsö.

Restaurang Vi har inte någon frukostservering. I restaurangen kan du boka lunch och middag. Se info högre upp på sidan. 


Båttransport:

Vi bedriver inte någon reguljär båttrafik men det går att åka ut på våra dagsturer och in/utcheckningsturer för logi. Maj-september. 
Kontakta oss för bokning boka@orskarsfyr.se

Ibland är båtturerna ut till ön fullbokade.

Naturreservat